Elvemusling til forundring og fascinasjon

Mandag 9. mai var 7. klasse fra Fryal skole ved Fallselva og fikk lære mer om den fascinerende og nyttige elvemuslingen. Gjennom nærkontakt med muslingen, og tillatelse til dette fra Fylkesmannen, fikk alle se dette forunderlige bløtdyret som gjør oss en stor økosystemtjeneste ved å rense opptil 50 liter vann i døgnet!

Elevene lærte om elva og vannet der, hvilke andre organismer som lever i elva og samspillet mellom vanninsekter, fisk og elvemusling. Om alle disse forskjellige artsgruppene er representert med riktig mengde og sammensetning i elva har vi et godt og velfungerende økosystem – et tegn på god vannkvalitet. 

Neste uke er det Odnes skole sin tur, da håper vi på like strålende vær! 

DSC_6525DSC_6533DSC_6568

 

Vårtrekk i Dokkadeltaet

Våren er her og isen smelter på Randsfjorden og i Dokkadeltaet. Nå er det tid for trekkfuglene å komme tilbake til Norge, og som vanlig raster titusenvis av fugler i fjorden etter hvert som de passerer på vei til hekkeplasser i fjellet eller lengre nord. Lasse Stang fanget de enorme gåseflokkene med kortnebbgås som hvilte og rastet ved Flubergbrua for en uke siden.

Det er absolutt verdt å ta seg en tur ned til Dokkadeltaet og Flubergbrua ved disse tider – det er magisk med både store ansamlinger av fugler, eller å oppdage en ensom sjeldenhet ute på vannet! Ser du noe av spesiell interesse er det flott om det blir innrapportert til Artsobservasjoner slik at informasjonen kan deles av flere. Link: http://artsobservasjoner.no

DSC_0404_edited-1 foto: Lasse Stang

Fugledagen 2016

Da er våren i gang med de første trekkfuglene alllerede ankommet både Dokkadeltaet og omegn. Våtmarkssenteret og NOF Oppland arrangerer i år som tidligere år den populære Fugledagen i Dokkadeltaet naturreservat i mai. Vi ønsker hjertelig velkommen til trivelig og spennende familiedag på senteret vårt på Odnes v/Land sag!Skjermbilde 2016-04-03 kl. 12.34.14

Vandring med fokus på fossekallen!

Søndag 6. mars fikk et ti-talls fremmøtte oppleve en lite sjenert fossekall i Dokkaelva. Den lille nasjonalfuglen hoppet opp og ned i vannet, dukket under og hentet mat og satt innimellom på isen og bare kikket litt opp de nysgjerrige på elvebredden. Vi kikket tilbake gjennom teleskop og kikkerter sponset av Sparebankstiftelsen, mens Trond Øigarden fortalte spennende fakta om fuglen. Blant annet fikk vi høre at fossekallen er svært trofast mot reirplassen, og vender tilbake til samme reir år etter år.

Det er desverre mangel på reirplasser etter mye vannkraftutbygging, så om du vil hjelpe den lille fuglen, kan du gå inn på hedalen.no og bygge en reirkasse. Her kan du også lese mer om fossekallen!

Fossekalltur1 Fossekalltur2 foto: Tonje Berland Fossekall_5261Fossekall_6559 foto: Trond Øigarden

Fossekallen – en sjarmerende isbader!

Vår nasjonalfugl fossekall Cinclus cinclus er uten tvil vinterens tøffeste isbader der den dykker etter mat på bunnen av elva. Utover senvinteren kan man også høre den vakre metalliske og trillende sangen til fuglen. Våtmarkssenteret inviterer til vandring langs den flotte Folkestien med fokus på fossekallen! OBS! ENDRING AV OPPMØTESTED! GRUNNET MER IS PÅ ELVA LANGS FOLKESTIEN ENN FORVENTET ER VANDRINGEN FLYTTET TIL STREKNINGEN FORBI HELSELAGETS HUS. FOR OPPMØTE OG TIDSPUNKT SE PLAKATEN UNDER.

Skjermbilde 2016-03-02 kl. 20.12.04

Markering av verdens Våtmarksdag

På Lands Museum ble det tirsdag en interessant formiddag rundt den viktige våtmarkstypen myr. Gjennom flere foredrag ble søkelyset blant annet satt på naturtypens evne til å lagre karbon og virke flomdempende, nytteverdien av myr i fortid og nåtid, samt biologisk mangfold på myr og utforminger av naturtypen.

Finn Audun Grøndahl fra museet åpnet med et foredrag om den historiske utnyttelsen av myra til brennstoff (torv), strø til dyr, drenering/grøfting for jordbruksformål og skogplanting. Nåtidens uheldige uttak av torv til bruk i blomsterjord og lignende ble også berørt. Dette er noe de fleste av oss beklageligvis benytter til bruk i private hager og hjem, og som er med på å ødelegge og degradere verdifulle myrområder.

Geir Høitomt fra Dokkadeltaet våtmarkssenter fortalte i neste foredrag om det store mangfoldet av orkidéer som kan finnes på de kalkrike utformingene av myr. Han tok også for seg gamle tradisjoner og ressursutnyttelse av de rike myrene. Disse ble slått for å bli fôr til husdyr, og samtidig fremmet man et stort mangfold på myra i form av blant annet flere orkidéarter.

Det avsluttende foredraget var ved Solveig Schutz fra Akershus Venstre. Hun fortalte historien om Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan i Ullensaker og Nes kommuner. Den store myra her står i fare for å bli ødelagt etter at det er gitt konsesjon til å drenere og ta ut torv til hageprodukter. Både lokale og regionale politikere og media har engasjert seg, og forsøker å stoppe raseringen av myra og det store biologiske mangfoldet som finnes her. Til slutt la hun vekt på å benytte gode alternativer til blomsterjord og heller benytte kompost enn å utarme en truet naturtype og flotte friluftsområder som myra er for mange.

IMG_0009   Finn Audun Grøndahl forteller om myrgrøfting.

IMG_0015 Geir Høitomt forteller om og viser bilder fra gammeldags myrslått.

IMG_0012 Solveig Schutze presenterer saken om torvuttak fra Jødahlsmåsan.

Se et lite utvalg mediasaker m.m. fra kampen om Jødahlsmåsan her:

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=19296

https://www.facebook.com/jodahlsmasan/

http://www.nrk.no/norge/_-blir-som-a-slippe-ut-co2-fra-150.000-biler-1.11990650

https://www.youtube.com/watch?v=E1gpPvMPv7Y

Velkommen til VÅTMARKSDAGEN 2016

– MYR OG MENNESKE

grøftet-myrkompr

Verdens våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar i hele verden. På denne dagen ble den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) etablert i den iranske byen Ramsar i 1971.
 Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter inviterer                                         til miniseminar:

 2. februar 2016 kl. 11-13 på Lands Museum, Dokka

Program:
  • Hva historisk statistikk forteller om grøfting av myr og skogFinn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene
  • Myrrestaurering, myrslått og orkideer på myr, Geir Høitomt, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
  • Jødahlsmåsan og Flakstadmåsan på Romerike: Planene om industrielt torvuttak og arbeidet for å stanse dette i lys av myrenes funksjon som bl.a. karbonlager, flomdemper og levested for planter og dyr Ved Solveig Schytz.

Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker. Åpent for alle.

Velkommen!

Rotary på besøk hos våtmarkssenteret

Den 6. oktober var Rotary på besøk hos våtmarkssenteret og fikk en gjennomgang av aktivitetene vi jobber med. En omvisning i de nye lokalene våre på Naturhuset var også med i programmet, og det ble en riktig hyggelig kveld med gode innspill fra klubbens medlemmer. 

Takk for besøket! 

Rotary2Rotary3

Rotary1

foto: Nils Terje Langseth (Rotary)

“Hemslöjd” på Naturhuset

Forrige lørdag ble en flott utedag med spikkekniv i høstsolen foran Naturhuset. Med få fremmøtte ble det desto bedre tid til hjelp og veiledning til hver og én, og alle fikk spikket både to og tre gjenstander. Kjetil Bjørklund som sto for undervisningen innledet med å fortelle litt om det svenske begrepet “hemslöjd” når det gjelder trearbeider. Hemslöjd fraviker noe fra det norske ordet “sløyd”, som vi ofte knytter til skoleaktiviteter, og har handlet langt mer om å lage nyttegjenstander til hjemmet opp gjennom tidene. Knagger, bestikk, skåler, asjetter og lignende, men også små treleker og annet nødvendig. 

Skjermbilde 2015-10-20 kl. 12.47.13 Skjermbilde 2015-10-20 kl. 12.46.56  Skjermbilde 2015-10-20 kl. 12.46.41