Fugledagen 2017

Søndag 30. april ønsker våtmarkssenteret velkommen til en spennende og familievennlig fugledag i Dokkadeltaet. Både svarttrost, bokfink, ringdue og andre trekkfugler har begynt å ankomme Norge i disse dager, og på fugledagen vil det også yre av vannfugler som ender, svaner, sniper og dykkere i Dokkadeltaet. Er vi heldige får vi et glimt av fiskeørna også!

Det blir mange ulike aktiviteter, og Norsk ornitologisk forening (NOF) lokal og regional avdeling stiller med veiledning og fagkunnskap på fugl. Alle som er interesserte får også prøve seg på snekring av fuglekasser til småfuglene og får kassen til odel og eie etter endt snekring.

Dagen er et samarbeid mellom NOF, Odnes vel og Naturvernforbundet i Oppland.

Våtmarkssenteret har salg av kaffe, saft, vafler og kake. Sted: Våtmarkssenteret på Odnes v/Land Sag kl. 10-14.

FugleDagen2017

 

Verdens Våtmarksdag 2017

Hvert år markeres Verdens Våtmarksdag over hele verden 2. februar. Det var nettopp på denne dagen da den internasjonale våtmarkskonvensjonen ble undertegnet for 46 år siden. I den første tiden hadde det internasjonale samarbeidet størst fokus på bevaring av våtmarker for spesielt vannfugler. Senere fikk samarbeidet et bredt perspektiv på våtmarker og flora, fauna og livsgrunnlag for mange mennesker. Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet våtmarkssenter har i mange år markert denne dagen med et «miniseminar». Årets tema er storskarv i innlandsvassdragene, og dette er et tema som har fått mye oppmerksomhet i mediene i løpet av de siste årene. Mange har forbundet økt forekomst av storskarv med en frykt for nedgang i lokale fiskebestander.

345tmarksdag2017_skisse)-kopi

Ledig stilling: Naturforvalter/økolog/biolog

Skjermbilde 2012-02-09 kl. 11.39.08 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS er et naturkompetansesenter som eies av Søndre Land og Nordre Land kommuner. Selskapet har siden oppstarten i 2008 utviklet kompetanse og produkter om restaurering, skjøtsel, kartlegging, naturveiledning og bærekraftig reiseliv. Senteret har kontorer på Lands museum på Dokka og på Odnes ved Dokkadeltaet. Vår visjon er å fremskaffe kunnskap og ta vare på viktig våtmarksnatur, samt øke verdiskapningen om våtmarksnatur gjennom fornuftig naturbruk og ekte opplevelser.

Naturforvalter/økolog/biolog

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS er et selskap i vekst. Vi søker nå etter en initiativrik og strukturert person som rådgiver i 100% stilling. Stillingen er et ett-årig engasjement med muligheter for fast ansettelse. Stillingen kan også tilbys i mindre stillingsprosent om ønskelig.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsfeltet er prosjektarbeid innen økologi/biologi, naturveiledning og naturbasert reiseliv, med tilhørende feltarbeid. Som ansatt vil du ha ansvar for å lede og gjennomføre egne prosjekter, samt bidra på andre prosjekter. En viktig del av arbeidet er å bidra til godt samarbeid med viktige lokale, regionale og nasjonale aktører.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Våtmarksrestaurering.
 • Myrrestaurering som flomdempende tiltak.
 • Kartlegging etter NiN-metodikken.
 • Arbeid med GIS-verktøy.
 • Kartlegging av naturtyper og plante- og dyrearter.
 • Naturveiledning.
 • Skaffe relevante oppdrag til bedriften.
 • Arbeid med fremmede arter

Oppgavene kan tilpasses ut fra søkers kompetanse.

Ønsket kompetanse

Videre søker vi en person med:

 • Utdannelse fra høyskole eller universitet innen relevante fagområder.
 • Høye faglige kvalifikasjoner.
 • Erfaring med allsidig og tverrfaglig prosjektarbeid.
 • Eventuelt spesialkompetanse innenfor arter og/eller naturtyper.
 • Kjennskap til NiN-systemet.
 • GIS-kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Pensjonsordning.
 • Ulykkesforsikring på jobb og på fritiden.
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner: Daglig leder Magnus Nygård, tlf: 468 06 423 eller styreleder Kjetil Bjørklund, tlf: 900 78 987.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes på mail til post@dokkadelta.com innen 24.januar 2017

Adresse: 2882 Dokka

Web: www.dokkadelta.no

Naturkartlegging 2016

I år som ifjor har store deler av sommer og høst gått med til å kartlegge natur på oppdrag fra Miljødirektoratet. Etter mange år som teoretisk system, har nå Natur i Norge (NiN) blitt satt ut i praksis, og flere hundre naturkartleggere har vært i sving i felt fra tidlig sommer til sen høst.  NiN er kort sagt et system som kan brukes til å registrere alt man ser ute, fra klassiske naturkvaliteter som kalkkrevende blomster og planter eller store fossefall, til parkeringsplasser, hus eller avfallsdeponier. Slik får man en heldekkende kartlegging som forteller relativt detaljert hva man kan finne når man beveger seg utendørs. Selve verdien på objektene er det opp til bestiller å bestemme ut i fra hva man er interessert i å finne, slik som truede eller fremmede arter og/eller naturtyper.

Kartleggingen foregår på nettbrett, hvor man fortløpende tegner inn områdene man besøker i felt. Det har blitt mange flotte utedager på oss i DNV, vi har vært prosjektleder for kartlegging på Hadeland, og har fått gleden av å oppleve kulturlandskapet rundt og ovenfor Gran sentrum.

img_1126 Vakker utsikt fra toppen av Sølvsberget på Gran.

 Funn av mange flotte gamle lauvingstrær (trær høstet for blader) flere steder på Gran.

 Høstens store plage under kartleggingen, hjortelusflua, resulterte i nytt feltutsyr; sydvest og regnjakke i finværet! 

Har du sett oter?

Da vil vi gjerne vite det! Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter jobber nå med å kartlegge oterbestanden i Oppland fylke. I den forbindelse ønsker vi publikums hjelp.

Oteren er rødlistet etter en bestandsnedgang på 75 % de siste 15 årene. Hvor stor bestanden av oter er estimeres ut fra statistikk over påkjørte otere. Dette tallet gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av hvor mye oter som finnes, og derfor har Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter startet opp et prosjekt der man på sikt ønsker å kartlegge oterbestanden i hele fylket.

Norge har som mål å ha en levedyktig bestand av oter. For å nå dette målet må vi først skaffe en god oversikt over hvor mye oter som faktisk finnes. Viltkameraer, registrering av påkjørte otere samt spor og sportegn kan gi en pekepinn på hvor mye oter som finnes. «Den beste informasjonskilden er allikevel observasjoner fra folk som ferdes ute langs vann og vassdrag. Vi setter stor pris på om folk som har sett oter tar kontakt med oss».

Vi oppfordrer alle som har sett oter i Oppland om å ta kontakt med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter på mail eller telefon. VI oppfordrer også publikum om å legge inn observasjoner i Artsobservasjoner, en database utviklet av Artsdatabanken.

Fugledag på våtmarkssenteret

På onsdag hadde mange ivrige tilskuere møtt opp til temadag om fugl i Dokkadeltaet. Dagen bød på fuglekjennskap og fuglelyder, i tillegg til at de oppmøtte fikk være med på ringmerking av fugl.

Fugledagen ble arrangert i naturskjønne omgivelser på Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter sitt anlegg på Odnes. Tonje Berland har A-lisens for ringmerking og veiledet publikum gjennom dagens aktiviteter. I løpet av dagen ble vi kjent med noen av de vanligste sangfuglene i området, og vi fikk både se bilder og høre sang. Vi tok også en titt i fuglekassene på området for å se på fuglereir. To nett spesiallagd for å fange fugl var spent opp inne i skogholtet bak våtmarkssenteret, og jammen var vi ikke heldige og fikk fugl i nettet! Tre løvsangere og en rødstrupe ble forsiktig løsnet fra nettet, publikum fikk se fuglene på nært hold og stryke litt på dem. Så fikk fuglene hver sin ring før de ble sluppet fri igjen. Berland kunne fortelle at hver ring har en egen kode, slik at det er mulig å kjenne igjen fuglen hvis den blir funnet igjen senere. Årlig ringmerkes omkring 250 000 fugler i Norge. Noen av disse fuglene finner man igjen, og på den måten kan man lære mye om fuglenes trekkmønster.

Hver onsdag i hele juli har det blitt arrangert åpen dag på Våtmarkssenteret på Odens. På spørsmål om oppslutningen omkring sommerens onsdagsaktiviteter svarer daglig leder i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Magnus Nygård at «hvis det fortsetter slik vil vi fortsette i mange år». Gjennom sommeren har det blitt lagd sommerfuglmatere, fiskestenger og det har vært natursti. Mange har også benyttet det flotte uteområdet på Odnes til fotturer, fisking, bading og grilling. Neste onsdag er siste dag med aktiviteter i denne omgang, og da skal det padles kano i Dokkadeltaet. Nygård håper at man gjennom sommeren har klart å spre naturglede og øke naturkunnskapen, og ønsker folk velkommen tilbake til våtmarkssenterets aktiviteter.

2-2

Tonje Berland har A-lisens i ringmerking og hadde mye å være bort om både fuglekjennskap, fuglelyder og ringmerking.

 

6

En rødstupeunge var den første som gikk i nettet, og publikum fikk være med på ringmerkingen.

 En løvsanger ble merket med en aluminiumsring på beinet. På ringen står en unik tallkode slik at fuglen er gjenkjennbar hvis den blir gjenfunnet.

Fuglene blir merket med en aluminiumsring på beinet. På ringen står en unik tallkode slik at fuglen er gjenkjennbar hvis den blir gjenfunnet.

 

 

Finn opplevelser i Land med “Outtt”

TurApp Land slås nå sammen med flere andre regioner til en app. Den nye appen heter Outtt. Med Outtt kan du finne fram til fine turmål og opplevelser, vi lar deg delta og gir deg muligheten til å forevige dine turer. Outtt gir deg veibeskrivelse og informasjon om flere turer i Land, blant annet alle  våre erfaringsstoler. Last ned i App Store og Google Play nå!

 

Utstillingsåpning i strålende vær

Lørdagens utstillingsåpning ble gjennomført i strålende vær og med strålende stemning på Naturhuset! Værgudene smilte til oss og det ble en flott dag for de fremmøtte som blant annet fikk høre Nils Rønningen kåsere både fornøyelig og interessant om sikfisket i Dokkaelva før i tiden. Det ble også tid til en presentasjon av hvordan nåtidens fiske på fjorden foregår, og Randsfjorden fiskeforening stilte med medbragt båt(!). Den hjemmelagde fiskesuppen, svelene og kaffen på bålet etter offisiell åpning og kåseri la heller ingen demper på stemningen.

Utstillingen er finansiert av Miljødirektoratet og våtmarkssenteret har fått uvurderlig hjelp av blant annet Nils Rønningen, Friluftsliv og Fiske i Land og Randsfjorden fiskeforening. 

Utstillingsåpning1 Utstillingsåpning3 Utstillingsåpning6 Utstillingsåpning4 Utstillingsåpning5